Najsigurnija promjena vlasništva nad proizvodima

AKO PRODAJEŠ
mirno spavaš

Više

ako kupuješ
brige nemaš

Više

KAD NAĐEŠ PROIZVOD

dogovaraš se o važnim detaljima sa Prodavateljem

više

NAKON
DOGOVORA SA PRODAVATELJEM

sredstva se stavljaju u SEF!

više

nakon autorizacije uplate

prodavatelj šalje, a Kupac preuzima proizvod

više

AKO JE PROIZVOD OK I NEMA POVRATA

sredstva se doznačuju Prodavatelju na račun!!!

više